k.ú.: 724840 - Staňkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 546828 - Staňkovice NUTS5 CZ0423546828
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 1389079
zahrada 75 76073
ovoc. sad 1 1119
travní p. mez, stráň 1 755
travní p. 121 250799
lesní poz ostat.komunikace 2 7074
lesní poz 39 714929
vodní pl. nádrž umělá 1 737
vodní pl. tok přirozený 29 37339
vodní pl. tok umělý 2 911
vodní pl. zamokřená pl. 1 1583
zast. pl. zbořeniště 3 690
zast. pl. 40 24575
ostat.pl. jiná plocha 22 7814
ostat.pl. manipulační pl. 3 3034
ostat.pl. neplodná půda 19 21110
ostat.pl. ostat.komunikace 26 20024
ostat.pl. silnice 3 36230
ostat.pl. zeleň 3 444
Celkem KN 582 2594319
Par. KMD 582 2594319
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 40
LV 37
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK GS 1:2880 1843 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 22.05.2022 21:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.