k.ú.: 724858 - Pohořany na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 501646 - Dolany NUTS5 CZ0712501646
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 171 1790883
zahrada 171 88001
travní p. 227 915702
lesní poz 61 306040
vodní pl. nádrž umělá 2 1403
vodní pl. tok přirozený 1 730
vodní pl. zamokřená pl. 1 244
zast. pl. zbořeniště 10 3265
zast. pl. 208 47526
ostat.pl. jiná plocha 64 28952
ostat.pl. manipulační pl. 13 37354
ostat.pl. neplodná půda 70 45382
ostat.pl. ostat.komunikace 82 101044
ostat.pl. pohřeb. 1 665
ostat.pl. silnice 3 22231
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 20549
ostat.pl. zeleň 6 1965
Celkem KN 1115 3411936
Par. KMD 1115 3411936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 90
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 77
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 207
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 264
spoluvlastník 308

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2013
KM-D 1:2000 19.12.2002 23.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 19.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 09:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.