k.ú.: 724947 - Pohřebačka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575429 - Opatovice nad Labem NUTS5 CZ0532575429
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 270 2060305
zahrada 237 139991
ovoc. sad 1 2645
travní p. 224 876791
lesní poz ostat.komunikace 1 108
lesní poz 35 71954
vodní pl. nádrž přírodní 16 62079
vodní pl. nádrž umělá 13 165706
vodní pl. tok umělý 34 74109
zast. pl. společný dvůr 2 376
zast. pl. 264 146034
ostat.pl. dráha 8 59678
ostat.pl. jiná plocha 120 96468
ostat.pl. manipulační pl. 23 35814
ostat.pl. neplodná půda 14 7939
ostat.pl. ostat.komunikace 117 121165
ostat.pl. pohřeb. 1 3929
ostat.pl. silnice 47 91282
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5676
ostat.pl. zeleň 21 29968
Celkem KN 1450 4052017
Par. DKM 1450 4052017
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 144
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 254
byt.z. byt 13
Celkem JED 13
LV 367
spoluvlastník 554

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.07.2009 1:1000 22.09.2009 *)
DKM 1:1000 13.11.2000
ZMVM 1:2000 01.06.1985 13.11.2000
S-SK GS 1:2880 1840 01.06.1985


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 20:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.