k.ú.: 725137 - Mlýnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 541788 - Poleň NUTS5 CZ0322541788
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 305 1371616
zahrada 40 34192
travní p. 262 539353
lesní poz 48 122497
vodní pl. tok přirozený 61 21505
vodní pl. tok umělý 1 812
zast. pl. zbořeniště 4 216
zast. pl. 31 29131
ostat.pl. jiná plocha 16 25602
ostat.pl. neplodná půda 5 708
ostat.pl. ostat.komunikace 8 11078
ostat.pl. silnice 4 17138
Celkem KN 785 2173848
Par. DKM 785 2173848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 31
LV 65
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.08.1994
S-SK GS 1:2880 1837 15.08.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 13:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.