k.ú.: 725188 - Hrušovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565431 - Polepy NUTS5 CZ0423565431
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 401 2620213
chmelnice 10 47922
zahrada 128 49661
travní p. 101 88786
lesní poz 15 44367
zast. pl. společný dvůr 6 605
zast. pl. zbořeniště 10 3087
zast. pl. 110 43906
ostat.pl. jiná plocha 6 1527
ostat.pl. manipulační pl. 54 25432
ostat.pl. neplodná půda 37 24680
ostat.pl. ostat.komunikace 46 47095
ostat.pl. silnice 2 7976
ostat.pl. zeleň 1 230
Celkem KN 927 3005487
GP 1 118
Celkem ZE 1 118
Par. KMD 927 3005487
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 107
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 124
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2015
S-SK GS 1:2880 1843 21.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 14:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.