k.ú.: 725196 - Okna u Polep - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565431 - Polepy NUTS5 CZ0423565431
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 818382
chmelnice 21 237822
zahrada 55 48211
ovoc. sad 1 2467
travní p. 11 11988
lesní poz 2 5733
vodní pl. rybník 3 4837
vodní pl. tok přirozený 3 26106
zast. pl. zbořeniště 5 3371
zast. pl. 65 28315
ostat.pl. jiná plocha 20 5582
ostat.pl. manipulační pl. 4 7081
ostat.pl. neplodná půda 54 59222
ostat.pl. ostat.komunikace 47 39120
ostat.pl. silnice 2 12348
ostat.pl. zeleň 3 996
Celkem KN 388 1311581
Par. DKM 388 1311581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 65
LV 79
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.11.2013
S-SK GS 1:2880 1824 19.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.