k.ú.: 725200 - Polepy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565431 - Polepy NUTS5 CZ0423565431
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1243 2646855
chmelnice 690 761493
zahrada 236 78645
ovoc. sad 6 7663
travní p. 173 140720
lesní poz 38 60618
vodní pl. nádrž přírodní 13 25402
vodní pl. nádrž umělá 1 402
vodní pl. tok přirozený 223 51133
vodní pl. tok umělý 110 39971
zast. pl. společný dvůr 5 495
zast. pl. zbořeniště 15 2646
zast. pl. 375 134915
ostat.pl. dráha 18 57710
ostat.pl. jiná plocha 71 78062
ostat.pl. manipulační pl. 69 47185
ostat.pl. neplodná půda 60 34158
ostat.pl. ostat.komunikace 183 82523
ostat.pl. silnice 43 51144
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 37095
Celkem KN 3583 4338835
PK 5 9419
Celkem ZE 5 9419
Par. KMD 3583 4338835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 215
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 5
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 2
Celkem BUD 370
byt.z. byt 31
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 10
Celkem JED 50
LV 445
spoluvlastník 626

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.05.2014
S-SK GS 1:2880 1843 06.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 14:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.