k.ú.: 725269 - Polevsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561959 - Polevsko NUTS5 CZ0511561959
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51062 - Nový Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 24061
zahrada 224 117421
travní p. 433 1360707
lesní poz 88 2493791
vodní pl. nádrž umělá 3 891
vodní pl. tok přirozený 1 1518
vodní pl. zamokřená pl. 1 1282
zast. pl. společný dvůr 1 141
zast. pl. zbořeniště 27 4966
zast. pl. 284 61052
ostat.pl. dobývací prost. 6 51535
ostat.pl. jiná plocha 76 24921
ostat.pl. manipulační pl. 21 10462
ostat.pl. neplodná půda 145 154083
ostat.pl. ostat.komunikace 107 82106
ostat.pl. silnice 23 33572
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15224
ostat.pl. zeleň 1 509
Celkem KN 1477 4438242
Par. KMD 1477 4438242
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 76
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
Celkem BUD 275
byt.z. byt 22
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 28
LV 352
spoluvlastník 456

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2012
S-SK GS 1:2880 1843 13.06.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 22:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.