k.ú.: 725277 - Jiratice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550591 - Jiratice NUTS5 CZ0634550591
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 2393218
zahrada 39 37210
travní p. 41 260228
lesní poz 43 202363
vodní pl. nádrž umělá 1 579
vodní pl. tok umělý 4 8455
zast. pl. 50 28645
ostat.pl. jiná plocha 17 4272
ostat.pl. manipulační pl. 6 19191
ostat.pl. neplodná půda 3 3181
ostat.pl. ostat.komunikace 38 74070
ostat.pl. silnice 5 38786
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 589
ostat.pl. zeleň 2 218
Celkem KN 356 3071005
Par. DKM 356 3071005
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 48
LV 65
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.11.2014
KMD 1:1000 29.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 28.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 22.05.2022 07:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.