k.ú.: 725285 - Police u Jemnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591394 - Police NUTS5 CZ0634591394
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61061 - Jemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 3996538
zahrada 341 180671
travní p. 68 345300
lesní poz les s budovou 1 22
lesní poz 146 823696
vodní pl. nádrž umělá 2 3377
vodní pl. rybník 6 42596
vodní pl. tok přirozený 1 1455
vodní pl. tok umělý 10 39015
zast. pl. společný dvůr 5 1339
zast. pl. zbořeniště 14 1762
zast. pl. 316 99306
ostat.pl. dobývací prost. 3 2847
ostat.pl. jiná plocha 74 38470
ostat.pl. manipulační pl. 83 72666
ostat.pl. neplodná půda 23 32589
ostat.pl. ostat.komunikace 133 180323
ostat.pl. pohřeb. 1 1727
ostat.pl. silnice 11 73573
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13330
ostat.pl. zeleň 10 15816
Celkem KN 1442 5966418
PK 1097 3418574
GP 270 1030612
Celkem ZE 1367 4449186
Par. DKM 2 813
Par. KMD 753 333110
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 166
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 65
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 298
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 8
Celkem JED 18
LV 342
spoluvlastník 488

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 02/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 18.05.2022 19:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.