k.ú.: 725315 - Police u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544621 - Police NUTS5 CZ0723544621
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1053 4930751
zahrada 207 204339
ovoc. sad 17 68309
travní p. mez, stráň 7 12211
travní p. 460 1314674
lesní poz 315 5454982
vodní pl. nádrž umělá 5 12525
vodní pl. tok přirozený 33 93368
vodní pl. tok umělý 7 11939
zast. pl. 324 105158
ostat.pl. dráha 3 39978
ostat.pl. jiná plocha 80 37796
ostat.pl. manipulační pl. 94 58990
ostat.pl. neplodná půda 518 328313
ostat.pl. ostat.komunikace 196 386889
ostat.pl. silnice 19 66510
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 21952
ostat.pl. zeleň 23 95375
Celkem KN 3367 13244059
Par. DKM 3367 13244059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 205
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 6
Celkem BUD 299
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 481
spoluvlastník 603

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.01.2013
DKM 1:1000 05.10.2006 intravilán obce
S-SK ŠS 1:2880 1830 03.01.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 09:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.