k.ú.: 725323 - Police nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574341 - Police nad Metují NUTS5 CZ0523574341
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 315 1286308
zahrada 331 170168
ovoc. sad 4 15206
travní p. 243 592605
lesní poz 76 865737
vodní pl. tok přirozený 36 26554
zast. pl. společný dvůr 11 5504
zast. pl. zbořeniště 39 3026
zast. pl. 538 192242
ostat.pl. dráha 5 25901
ostat.pl. jiná plocha 205 163299
ostat.pl. manipulační pl. 23 48389
ostat.pl. neplodná půda 27 10889
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 435
ostat.pl. ostat.komunikace 252 111563
ostat.pl. pohřeb. 1 10620
ostat.pl. silnice 47 64698
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5948
ostat.pl. zeleň 22 14838
Celkem KN 2181 3613930
Par. DKM 2181 3613930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 214
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 96
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.rekr 13
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 534
byt.z. byt 75
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 47
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 131
LV 692
spoluvlastník 1065

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2000
ZMVM 1:1000 01.09.1986 28.08.2000
S-SK GS 1:2880 1840 01.09.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 07:15

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.