k.ú.: 725331 - Radešov nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574341 - Police nad Metují NUTS5 CZ0523574341
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 923035
zahrada 24 17387
travní p. 70 197518
lesní poz 24 60338
vodní pl. zamokřená pl. 2 476
zast. pl. společný dvůr 1 238
zast. pl. zbořeniště 1 68
zast. pl. 46 20316
ostat.pl. jiná plocha 16 9140
ostat.pl. manipulační pl. 22 16820
ostat.pl. neplodná půda 3 792
ostat.pl. ostat.komunikace 67 35458
ostat.pl. skládka 4 2249
Celkem KN 372 1283835
Par. DKM 372 1283835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 42
LV 65
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.1999
ZMVM 1:2000 01.09.1986 06.12.1999
S-SK GS 1:2880 1824 01.09.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 17:50

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.