k.ú.: 725340 - Velká Ledhuje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574341 - Police nad Metují NUTS5 CZ0523574341
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 780 3374608
zahrada 451 230456
ovoc. sad 10 16603
travní p. 343 772048
lesní poz 29 648695
vodní pl. tok přirozený 9 8263
vodní pl. tok umělý 10 3881
zast. pl. společný dvůr 5 5701
zast. pl. zbořeniště 5 335
zast. pl. 1024 218193
ostat.pl. jiná plocha 211 154637
ostat.pl. manipulační pl. 54 130771
ostat.pl. neplodná půda 39 35163
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 178
ostat.pl. ostat.komunikace 325 190793
ostat.pl. silnice 11 49070
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21902
ostat.pl. zeleň 26 30266
Celkem KN 3338 5891563
Par. DKM 3338 5891563
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 292
č.p. byt.dům 24
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 136
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 352
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 987
byt.z. byt 469
obč.z. byt 8
Celkem JED 477
LV 1392
spoluvlastník 2196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.03.2001
ZMVM 1:1000 01.09.1986 20.03.2001
S-SK GS 1:2880 1840 01.09.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 19:51

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.