k.ú.: 725358 - Polička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578576 - Polička NUTS5 CZ0533578576
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2152 8105339
zahrada 1335 418635
travní p. 2033 3450375
lesní poz les(ne hospodář) 35 8781
lesní poz 388 2709668
vodní pl. nádrž umělá 44 46162
vodní pl. rybník 53 96204
vodní pl. tok přirozený 221 57615
vodní pl. tok umělý 46 9075
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1
zast. pl. společný dvůr 97 3708
zast. pl. zbořeniště 38 11795
zast. pl. 3653 804180
ostat.pl. dráha 53 86681
ostat.pl. jiná plocha 692 1121372
ostat.pl. manipulační pl. 323 382209
ostat.pl. neplodná půda 208 152420
ostat.pl. ost.dopravní pl. 20 3603
ostat.pl. ostat.komunikace 1686 736344
ostat.pl. pohřeb. 5 32451
ostat.pl. silnice 229 218948
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 82103
ostat.pl. zeleň 243 114457
Celkem KN 13576 18652126
Par. DKM 13576 18652126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. byt.dům 141
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb. 106
č.p. rod.dům 1471
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 30
č.e. garáž 70
č.e. jiná st. 49
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 94
č.e. tech.vyb 8
č.e. výroba 37
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 922
bez čp/če jiná st. 189
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 50
bez čp/če rod.dům 22
bez čp/če rod.rekr 67
bez čp/če tech.vyb 57
bez čp/če výroba 117
bez čp/če zem.stav 54
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 3564
byt.z. byt 1825
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 20
obč.z. byt 162
obč.z. j.nebyt 10
obč.z. sk.neb 3
Celkem JED 2032
LV 4957
spoluvlastník 8619

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.01.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1977 20.01.2003 původ mapy THM
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 25.05.2022 13:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.