k.ú.: 725463 - Polichno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585459 - Luhačovice NUTS5 CZ0724585459
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 418 1671341
zahrada 172 115413
ovoc. sad 6 18292
travní p. 479 1124398
lesní poz 87 1412689
vodní pl. tok přirozený 21 43230
zast. pl. zbořeniště 2 372
zast. pl. 192 57567
ostat.pl. dráha 5 24797
ostat.pl. jiná plocha 44 57364
ostat.pl. manipulační pl. 25 22848
ostat.pl. neplodná půda 151 212500
ostat.pl. ostat.komunikace 92 68452
ostat.pl. silnice 15 54532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2498
ostat.pl. zeleň 1 100
Celkem KN 1711 4886393
Par. KMD 1711 4886393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 119
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
Celkem BUD 187
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 310
spoluvlastník 470

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2017
KM-D 1:2000 10.06.2002 15.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 10.06.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 08:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.