k.ú.: 725471 - Polizy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570532 - Osice NUTS5 CZ0521570532
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 1228256
zahrada 42 49951
ovoc. sad 2 3210
travní p. 75 234465
lesní poz 3 11004
vodní pl. nádrž přírodní 1 691
vodní pl. nádrž umělá 3 3622
vodní pl. tok umělý 40 13680
zast. pl. společný dvůr 1 7
zast. pl. zbořeniště 3 1082
zast. pl. 40 18868
ostat.pl. jiná plocha 16 9759
ostat.pl. manipulační pl. 1 294
ostat.pl. ostat.komunikace 41 13420
ostat.pl. silnice 19 12932
ostat.pl. zeleň 6 9738
Celkem KN 389 1610979
Par. DKM 389 1610979
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 27
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 39
LV 77
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.03.2003
THM-V 1:2000 01.04.1961 03.03.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 06:27

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.