k.ú.: 725480 - Polkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 516899 - Polkovice NUTS5 CZ0714516899
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 922 6232834
zahrada 249 192870
travní p. 15 17286
lesní poz 6 28526
vodní pl. tok přirozený 10 58367
zast. pl. společný dvůr 2 442
zast. pl. zbořeniště 20 3630
zast. pl. 307 127845
ostat.pl. dráha 1 1860
ostat.pl. jiná plocha 57 67349
ostat.pl. manipulační pl. 16 76387
ostat.pl. ostat.komunikace 91 208023
ostat.pl. pohřeb. 3 3473
ostat.pl. silnice 7 23484
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12147
ostat.pl. zeleň 6 2276
Celkem KN 1714 7056799
Par. DKM 1714 7056799
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 78
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 107
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 276
LV 464
spoluvlastník 699

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.09.2011
DKM 1:1000 23.07.2010
ZMVM 1:2000 01.10.1986 23.07.2010
Ost. 1:2500 01.12.1945 22.09.2011 extravilán - agrární operace, intravilán - fotograficky zvětšeno
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.12.1945


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.05.2022 00:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.