k.ú.: 725498 - Polná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587711 - Polná NUTS5 CZ0632587711
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1790 9430894
zahrada 1181 584348
ovoc. sad 1 5517
travní p. 910 1427432
lesní poz 139 2061731
vodní pl. nádrž umělá 1 1646
vodní pl. rybník 78 439184
vodní pl. tok přirozený 84 44627
vodní pl. zamokřená pl. 11 16181
zast. pl. společný dvůr 2 210
zast. pl. zbořeniště 34 5192
zast. pl. 1901 469553
ostat.pl. dráha 6 28255
ostat.pl. jiná plocha 453 305445
ostat.pl. manipulační pl. 171 156039
ostat.pl. neplodná půda 123 132504
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 117
ostat.pl. ostat.komunikace 639 421686
ostat.pl. pohřeb. 7 19622
ostat.pl. silnice 140 251069
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 67236
ostat.pl. zeleň 46 53361
Celkem KN 7750 15921849
Par. DKM 5241 4385780
Par. KMD 2509 11536069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 574
č.p. byt.dům 49
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 28
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 552
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 274
bez čp/če jiná st. 163
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 37
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 6
s roz.jed 2
Celkem BUD 1860
byt.z. byt 415
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 131
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 7
obč.z. rozest. 25
Celkem JED 605
LV 2327
spoluvlastník 3537

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2011
KMD 1:1000 07.12.2011
Ins. A 1:1000 01.01.1950 07.12.2011 přesný datum nezjištěn, intravilán
S-SK GS 1:2880 1838 07.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 19.05.2022 20:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.