k.ú.: 725510 - Račín u Polničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 588059 - Račín NUTS5 CZ0635588059
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 694013
zahrada 53 50383
travní p. 131 173810
lesní poz 80 6785221
vodní pl. nádrž umělá 12 1624
vodní pl. rybník 5 87910
vodní pl. tok přirozený 5 14861
zast. pl. společný dvůr 1 149
zast. pl. zbořeniště 1 53
zast. pl. 122 29972
ostat.pl. jiná plocha 46 30697
ostat.pl. manipulační pl. 1 4655
ostat.pl. neplodná půda 2 1573
ostat.pl. ostat.komunikace 39 39171
ostat.pl. silnice 3 26063
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 20088
Celkem KN 739 7960243
Par. DKM 739 7960243
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 121
LV 136
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2002
ZMVM 1:1000 01.06.1991 30.06.2002
S-SK GS 1:2880 1824 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.05.2022 20:50

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.