k.ú.: 725561 - Dolní Hraničná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 538868 - Pomezí nad Ohří NUTS5 CZ0411538868
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 394546
zahrada 40 14276
travní p. 168 1483003
lesní poz 120 3827030
vodní pl. nádrž přírodní 1 665
vodní pl. nádrž umělá 3 15596
vodní pl. rybník 2 16114
vodní pl. tok přirozený 1 396
vodní pl. zamokřená pl. 8 11563
zast. pl. společný dvůr 4 536
zast. pl. zbořeniště 3 1048
zast. pl. 92 16857
ostat.pl. dráha 12 39157
ostat.pl. jiná plocha 56 84913
ostat.pl. manipulační pl. 17 55825
ostat.pl. neplodná půda 89 243933
ostat.pl. ostat.komunikace 91 82142
ostat.pl. silnice 8 38222
ostat.pl. zeleň 9 1974
Celkem KN 765 6327796
Par. KMD 765 6327796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 90
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 126
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.10.2009
S-SK GS 1:2880 1841 22.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 23:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.