k.ú.: 725641 - Ponětovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 549738 - Ponětovice NUTS5 CZ0643549738
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 474 1887320
zahrada 172 91920
travní p. 73 63494
lesní poz 10 16927
vodní pl. nádrž umělá 102 81054
vodní pl. tok přirozený 45 15417
vodní pl. tok umělý 5 844
zast. pl. zbořeniště 2 221
zast. pl. 194 52927
ostat.pl. dráha 1 45365
ostat.pl. jiná plocha 95 32782
ostat.pl. manipulační pl. 26 19368
ostat.pl. neplodná půda 21 2863
ostat.pl. ostat.komunikace 205 45425
ostat.pl. silnice 62 42245
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11688
Celkem KN 1492 2409860
Par. DKM 1492 2409860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 66
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 74
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 186
LV 282
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 19.12.2005
ZMVM 1:2000 01.08.1989 18.12.2005
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.07.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 08:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.