k.ú.: 725692 - Přívlaka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577405 - Poniklá NUTS5 CZ0514577405
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 365143
zahrada 64 45614
ovoc. sad 7 14861
travní p. 931 1842383
lesní poz 814 2256420
vodní pl. nádrž umělá 2 2333
vodní pl. tok přirozený 12 117706
zast. pl. zbořeniště 17 1763
zast. pl. 196 28765
ostat.pl. dráha 11 116193
ostat.pl. jiná plocha 10 2586
ostat.pl. manipulační pl. 5 3478
ostat.pl. neplodná půda 61 28719
ostat.pl. ostat.komunikace 158 124351
ostat.pl. pohřeb. 1 1428
ostat.pl. silnice 11 58948
ostat.pl. zeleň 2 523
Celkem KN 2374 5011214
Par. KMD 2374 5011214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 68
č.p. rod.rekr 11
č.p. zem.used 8
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 185
byt.z. byt 21
Celkem JED 21
LV 272
spoluvlastník 433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2012
S-SK GS 1:2880 1842 22.11.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 22:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.