k.ú.: 725722 - Popelín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546992 - Popelín NUTS5 CZ0313546992
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 393 3979107
zahrada 337 217157
travní p. 195 1093753
lesní poz les s budovou 6 207
lesní poz 234 2115315
vodní pl. rybník 25 419690
vodní pl. tok přirozený 23 21143
vodní pl. tok umělý 5 5112
vodní pl. zamokřená pl. 35 76293
zast. pl. 370 109580
ostat.pl. dráha 10 73923
ostat.pl. jiná plocha 169 119372
ostat.pl. manipulační pl. 20 54324
ostat.pl. neplodná půda 20 14037
ostat.pl. ostat.komunikace 160 189018
ostat.pl. pohřeb. 1 4447
ostat.pl. silnice 27 111348
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5803
ostat.pl. zamokřená pl. 4 8836
ostat.pl. zeleň 4 20165
Celkem KN 2039 8638630
Par. DKM 1683 6379345
Par. KMD 356 2259285
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 186
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 12
Celkem BUD 361
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 7
Celkem JED 19
LV 409
spoluvlastník 566

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.09.2023 1:1000 14.09.2023 *) pozemkové úpravy
DKM 1:1000 25.11.2021 mapování intravilánu
KMD 1:1000 31.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.09.2023


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 19.07.2024 00:50

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.