k.ú.: 725722 - Popelín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546992 - Popelín NUTS5 CZ0313546992
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 3966333
zahrada 334 217804
travní p. 116 1205012
lesní poz les s budovou 6 207
lesní poz 237 2082370
vodní pl. rybník 28 407407
vodní pl. tok přirozený 12 8717
vodní pl. tok umělý 27 13652
vodní pl. zamokřená pl. 29 81283
zast. pl. 365 103763
ostat.pl. dráha 15 81890
ostat.pl. jiná plocha 134 106880
ostat.pl. manipulační pl. 24 71593
ostat.pl. neplodná půda 39 33571
ostat.pl. ostat.komunikace 139 116689
ostat.pl. pohřeb. 1 4447
ostat.pl. silnice 23 107232
ostat.pl. zeleň 4 20165
Celkem KN 1623 8629015
PK 921 3665728
GP 242 1130398
Celkem ZE 1163 4796126
Par. DKM 833 578118
Par. KMD 358 2265936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 96
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 10
Celkem BUD 359
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 7
Celkem JED 19
LV 393
spoluvlastník 656

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2021 mapování intravilánu
KMD 1:1000 31.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 05:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.