k.ú.: 725765 - Popice u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 1800275
zahrada 74 40429
ovoc. sad 1 14592
travní p. 139 453748
lesní poz 104 3291984
vodní pl. nádrž umělá 3 1037
vodní pl. rybník 10 71937
vodní pl. tok umělý 2 903
zast. pl. zbořeniště 2 630
zast. pl. 138 38625
ostat.pl. jiná plocha 68 40236
ostat.pl. manipulační pl. 22 32943
ostat.pl. neplodná půda 15 12236
ostat.pl. ostat.komunikace 78 77150
ostat.pl. silnice 30 41832
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 877
Celkem KN 923 5919434
Par. KMD 923 5919434
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 72
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 132
LV 168
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 09:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.