k.ú.: 725820 - Popovice u Nechanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571059 - Třesovice NUTS5 CZ0521571059
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 1437649
zahrada 48 51171
travní p. 150 384208
vodní pl. rybník 1 6357
vodní pl. tok přirozený 14 9880
vodní pl. tok umělý 36 15966
vodní pl. zamokřená pl. 5 8698
zast. pl. 46 22636
ostat.pl. jiná plocha 24 7745
ostat.pl. manipulační pl. 2 1534
ostat.pl. neplodná půda 6 2725
ostat.pl. ostat.komunikace 32 27620
ostat.pl. silnice 16 20117
ostat.pl. zeleň 1 984
Celkem KN 584 1997290
Par. KMD 584 1997290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 45
LV 117
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 11.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 28.05.2022 18:49

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.