k.ú.: 725854 - Popovice u Rajhradu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583651 - Popovice NUTS5 CZ0643583651
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 1484096
zahrada 156 115276
ovoc. sad 10 28953
lesní poz 9 604195
vodní pl. nádrž umělá 1 3186
vodní pl. rybník 1 5472
vodní pl. tok přirozený 12 73110
vodní pl. zamokřená pl. 1 2157
zast. pl. zbořeniště 1 397
zast. pl. 194 86509
ostat.pl. dráha 1 21822
ostat.pl. jiná plocha 60 53276
ostat.pl. manipulační pl. 12 11966
ostat.pl. neplodná půda 38 15110
ostat.pl. ostat.komunikace 60 88070
ostat.pl. pohřeb. 1 108
ostat.pl. silnice 15 21725
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8616
ostat.pl. zeleň 3 127
Celkem KN 858 2624171
Par. DKM 858 2624171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 128
č.p. tech.vyb 2
č.e. jiná st. 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 4
Celkem BUD 175
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 249
spoluvlastník 328

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2012
THM-G 1:2000 01.10.1971 27.11.2012
THM-V 1:2000 01.10.1971 27.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 08:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.