k.ú.: 725862 - Popovice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592528 - Popovice NUTS5 CZ0722592528
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3084 4789836
vinice 7 32334
zahrada 726 405146
ovoc. sad 3 125128
travní p. 778 870034
lesní poz 984 1449165
vodní pl. rybník 27 42071
vodní pl. tok přirozený 31 55974
zast. pl. zbořeniště 1 114
zast. pl. 505 150026
ostat.pl. dráha 2 25414
ostat.pl. jiná plocha 319 134709
ostat.pl. manipulační pl. 81 83469
ostat.pl. neplodná půda 174 69361
ostat.pl. ostat.komunikace 1177 205849
ostat.pl. pohřeb. 3 8396
ostat.pl. silnice 34 44646
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 58359
ostat.pl. zeleň 46 40296
Celkem KN 7992 8590327
Par. KMD 7992 8590327
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 360
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 469
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 988
spoluvlastník 1398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 22.03.2017 1:1000 22.03.2017 *)
KM-D 1:2880 31.05.2002 22.03.2017 vlastní
S-SK ŠS 1:2880 1827 31.05.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 07:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.