k.ú.: 725871 - Popůvky u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583669 - Popůvky NUTS5 CZ0643583669
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1199 1546961
vinice 3 702
zahrada 967 552236
ovoc. sad 3 5042
travní p. 92 69320
lesní poz les s budovou 2 93
lesní poz 196 4272110
vodní pl. rybník 2 83837
vodní pl. tok přirozený 28 14378
vodní pl. tok umělý 3 4125
vodní pl. zamokřená pl. 14 34817
zast. pl. společný dvůr 3 224
zast. pl. zbořeniště 7 519
zast. pl. 996 196248
ostat.pl. jiná plocha 150 82119
ostat.pl. manipulační pl. 44 45970
ostat.pl. neplodná půda 195 68843
ostat.pl. ostat.komunikace 351 151837
ostat.pl. silnice 83 300196
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 14989
ostat.pl. zeleň 61 12110
Celkem KN 4406 7456676
Par. DKM 4406 7456676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 9
č.p. bydlení 158
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 262
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 15
č.p. výroba 3
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 389
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 9
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 985
byt.z. byt 148
obč.z. byt 51
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 19
Celkem JED 219
LV 1510
spoluvlastník 2312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 09.09.2008 1:2000,1:1000,
THM-V 1:2000 01.04.1979 08.09.2008 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.03.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.