k.ú.: 725897 - Popůvky u Kojetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514055 - Kojetín NUTS5 CZ0714514055
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1191 2361867
zahrada 126 66054
ovoc. sad 3 4435
travní p. 43 33101
lesní poz 9 8946
vodní pl. tok přirozený 155 33018
zast. pl. společný dvůr 2 71
zast. pl. zbořeniště 8 2921
zast. pl. 99 65974
ostat.pl. dálnice 18 76211
ostat.pl. jiná plocha 76 20804
ostat.pl. manipulační pl. 48 28625
ostat.pl. neplodná půda 17 2625
ostat.pl. ostat.komunikace 228 39297
ostat.pl. silnice 132 84161
ostat.pl. skládka 6 15167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 436
ostat.pl. zeleň 4 553
Celkem KN 2167 2844266
Par. DKM 2167 2844266
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 65
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 97
LV 233
spoluvlastník 373

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2010
ZMVM 1:2000 01.01.1990 15.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 08:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.