k.ú.: 725901 - Poruba nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513768 - Hustopeče nad Bečvou NUTS5 CZ0714513768
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 540 2911268
zahrada 140 152520
travní p. 155 206771
lesní poz 101 547982
vodní pl. nádrž umělá 3 431
vodní pl. tok přirozený 102 38227
vodní pl. zamokřená pl. 1 6111
zast. pl. zbořeniště 1 1000
zast. pl. 127 55050
ostat.pl. jiná plocha 91 48024
ostat.pl. manipulační pl. 9 32236
ostat.pl. neplodná půda 14 4010
ostat.pl. ostat.komunikace 112 45878
ostat.pl. silnice 19 36765
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5414
ostat.pl. zeleň 10 755
Celkem KN 1426 4092442
Par. DKM 1426 4092442
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 116
LV 254
spoluvlastník 627

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1999
ZMVM 1:2000 01.09.1992 01.07.1999
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.07.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 02:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.