k.ú.: 726036 - Poříčí nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530441 - Poříčí nad Sázavou NUTS5 CZ0201530441
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1413 4679236
zahrada mez, stráň 1 215
zahrada 698 463176
ovoc. sad 21 40376
travní p. mez, stráň 2 960
travní p. 426 799771
lesní poz les s budovou 9 381
lesní poz 253 1515503
vodní pl. nádrž umělá 4 11224
vodní pl. rybník 4 130402
vodní pl. tok přirozený 36 232598
vodní pl. tok umělý 49 12172
vodní pl. zamokřená pl. 2 3884
zast. pl. společný dvůr 3 2609
zast. pl. zbořeniště 3 492
zast. pl. 1156 267063
ostat.pl. dráha 6 62609
ostat.pl. jiná plocha 357 248860
ostat.pl. manipulační pl. 23 38827
ostat.pl. mez, stráň 1 115
ostat.pl. neplodná půda 411 244987
ostat.pl. ostat.komunikace 543 276025
ostat.pl. pohřeb. 3 9846
ostat.pl. silnice 17 90812
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 57 80628
ostat.pl. zeleň 102 55109
Celkem KN 5600 9267880
Par. DKM 973 612444
Par. KMD 4627 8655436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 395
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 480
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 5
Celkem BUD 1153
byt.z. byt 40
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 9
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 56
LV 1397
spoluvlastník 1957

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.10.2021 Mapování intravilán
KMD 1:1000 27.11.2017
FÚO 1:2000 31.12.1974 08.10.2021 01.01.19711:2000,
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 21.05.2022 20:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.