k.ú.: 726044 - Mladočov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572373 - Poříčí u Litomyšle NUTS5 CZ0533572373
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 1179083
zahrada 74 56925
travní p. 74 168288
lesní poz 24 233138
vodní pl. nádrž umělá 1 83
vodní pl. tok přirozený 1 1324
zast. pl. společný dvůr 1 10
zast. pl. 67 16923
ostat.pl. jiná plocha 8 6136
ostat.pl. manipulační pl. 4 4091
ostat.pl. neplodná půda 10 2924
ostat.pl. ostat.komunikace 66 55540
ostat.pl. pohřeb. 1 1950
ostat.pl. silnice 2 19755
Celkem KN 410 1746170
Par. KMD 410 1746170
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 24
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 61
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1
Celkem JED 2
LV 93
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2013
KM-D 1:2880 11.05.2001 08.01.2013
S-SK GS 1:2880 1839 11.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 19:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.