k.ú.: 726052 - Poříčí u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572373 - Poříčí u Litomyšle NUTS5 CZ0533572373
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 2182619
zahrada 266 192429
ovoc. sad 2 8551
travní p. 389 1088478
lesní poz 193 937269
vodní pl. nádrž umělá 1 1234
vodní pl. tok přirozený 29 23029
vodní pl. tok umělý 1 709
vodní pl. zamokřená pl. 3 1025
zast. pl. společný dvůr 2 51
zast. pl. zbořeniště 9 2102
zast. pl. 258 53872
ostat.pl. jiná plocha 104 44923
ostat.pl. manipulační pl. 9 29833
ostat.pl. neplodná půda 24 11284
ostat.pl. ostat.komunikace 216 138987
ostat.pl. silnice 18 38009
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4204
ostat.pl. zeleň 2 678
Celkem KN 1843 4759286
Par. KMD 1843 4759286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 90
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 249
LV 287
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 19.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 03:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.