k.ú.: 726125 - Vrbka u Postoloprt - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566624 - Postoloprty NUTS5 CZ0424566624
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42072 - Postoloprty

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 2571584
zahrada 14 5240
travní p. 38 58201
lesní poz les(ne hospodář) 5 1353
lesní poz 16 69548
vodní pl. nádrž umělá 2 967
vodní pl. tok přirozený 4 1181
zast. pl. společný dvůr 11 3606
zast. pl. zbořeniště 18 4429
zast. pl. 60 25266
ostat.pl. dráha 1 9378
ostat.pl. jiná plocha 33 23614
ostat.pl. manipulační pl. 48 32913
ostat.pl. neplodná půda 33 44186
ostat.pl. ostat.komunikace 78 31953
ostat.pl. silnice 7 34756
ostat.pl. zeleň 1 112
Celkem KN 488 2918287
Par. DKM 488 2918287
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 32
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 55
LV 71
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2006 celé katastrální území
THM-V 1:2000 01.01.1974 29.06.2006
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 10:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.