k.ú.: 726133 - Miňůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 297 1571869
zahrada 179 133406
travní p. 11 100900
lesní poz les s budovou 1 181
lesní poz 10 15930
vodní pl. nádrž umělá 3 7608
vodní pl. rybník 5 52650
vodní pl. tok přirozený 30 121384
vodní pl. tok umělý 4 11878
vodní pl. zamokřená pl. 1 3088
zast. pl. společný dvůr 1 107
zast. pl. zbořeniště 3 1250
zast. pl. 161 58782
ostat.pl. dráha 2 34570
ostat.pl. dálnice 3 41424
ostat.pl. jiná plocha 33 14809
ostat.pl. manipulační pl. 8 47323
ostat.pl. neplodná půda 16 64904
ostat.pl. ostat.komunikace 108 116910
ostat.pl. silnice 9 13966
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9659
ostat.pl. zeleň 11 17913
Celkem KN 897 2440511
Par. DKM 897 2440511
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 157
LV 272
spoluvlastník 431

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.02.2003 1:1000 26.02.2003 *) KPÚ extravilán
DKM 1:1000 11.10.1996 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.02.2003 scelovací řízení


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 09:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.