k.ú.: 726176 - Postřelmov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540773 - Postřelmov NUTS5 CZ0715540773
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 817 6783710
zahrada skleník-pařeniš. 2 789
zahrada 890 514254
travní p. mez, stráň 1 1883
travní p. 56 400854
lesní poz les(ne hospodář) 1 4753
lesní poz 31 83959
vodní pl. nádrž umělá 1 22513
vodní pl. tok přirozený 55 240580
zast. pl. společný dvůr 18 2742
zast. pl. zbořeniště 2 440
zast. pl. 1133 348399
ostat.pl. dráha 14 67419
ostat.pl. jiná plocha 242 229167
ostat.pl. manipulační pl. 75 171765
ostat.pl. neplodná půda 2 3956
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 893
ostat.pl. ostat.komunikace 173 230670
ostat.pl. pohřeb. 5 10628
ostat.pl. silnice 50 306963
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 56496
ostat.pl. zeleň 97 65523
Celkem KN 3674 9548356
Par. DKM 3674 9548356
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 431
č.p. byt.dům 18
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 184
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 180
bez čp/če jiná st. 116
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 43
bez čp/če rod.rekr 13
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 1087
byt.z. byt 536
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 546
LV 1571
spoluvlastník 2731

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.06.2001 1:1000 19.06.2001 *)
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.12.1984 19.06.2001 intr. do 29.12.2000 extr. do 19.6.2001
S-SK ŠS 1:2880 1881 01.12.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 02:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.