k.ú.: 726184 - Postřelmůvek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553352 - Postřelmůvek NUTS5 CZ0715553352
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 404 1855912
zahrada 191 94715
travní p. 242 672243
lesní poz 176 1114582
vodní pl. tok přirozený 29 21818
vodní pl. tok umělý 23 3879
vodní pl. zamokřená pl. 3 712
zast. pl. společný dvůr 1 264
zast. pl. zbořeniště 5 1074
zast. pl. 177 50339
ostat.pl. jiná plocha 68 27561
ostat.pl. manipulační pl. 8 5728
ostat.pl. neplodná půda 111 67780
ostat.pl. ostat.komunikace 100 77524
ostat.pl. pohřeb. 1 1102
ostat.pl. silnice 9 14606
ostat.pl. zeleň 7 1603
Celkem KN 1555 4011442
Par. KMD 1555 4011442
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 113
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 175
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 239
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2012
S-SK ŠS 1835 20.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 00:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.