k.ú.: 726192 - Postřelná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 561631 - Jablonné v Podještědí NUTS5 CZ0513561631
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51055 - Jablonné v Podještědí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 2242332
zahrada 83 104641
travní p. mez, stráň 2 5251
travní p. 247 1584023
lesní poz 70 1643413
vodní pl. nádrž umělá 4 2494
vodní pl. tok přirozený 9 20822
vodní pl. tok umělý 1 110
vodní pl. zamokřená pl. 24 194639
zast. pl. zbořeniště 4 769
zast. pl. 98 57099
ostat.pl. jiná plocha 48 43547
ostat.pl. manipulační pl. 12 45459
ostat.pl. mez, stráň 10 9549
ostat.pl. neplodná půda 5 7420
ostat.pl. ostat.komunikace 50 147301
ostat.pl. silnice 2 50583
ostat.pl. zeleň 1 946
Celkem KN 767 6160398
Par. DKM 767 6160398
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 98
LV 121
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.2003 Od -ověř TO. Dokončení rozpracované ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 26.08.2003 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 21:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.