k.ú.: 726273 - Postupice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530450 - Postupice NUTS5 CZ0201530450
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21011 - Benešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 275 2630750
zahrada 448 389389
ovoc. sad 2 3882
travní p. mez, stráň 1 341
travní p. 192 661871
lesní poz les s budovou 2 63
lesní poz 78 2202181
vodní pl. nádrž umělá 2 3083
vodní pl. rybník 9 293816
vodní pl. tok přirozený 41 45005
vodní pl. tok umělý 3 470
vodní pl. zamokřená pl. 3 4283
zast. pl. 538 127957
ostat.pl. dráha 4 44187
ostat.pl. jiná plocha 127 293019
ostat.pl. manipulační pl. 37 42274
ostat.pl. mez, stráň 1 65
ostat.pl. neplodná půda 127 171299
ostat.pl. ostat.komunikace 144 262507
ostat.pl. pohřeb. 3 3008
ostat.pl. silnice 12 35247
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19970
ostat.pl. zeleň 45 103988
Celkem KN 2099 7338655
Par. DKM 2099 7338655
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 247
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 18
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 96
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 96
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 536
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 575
spoluvlastník 773

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2018
DKM-KPÚ 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1841 29.11.2018 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 16.05.2022 23:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.