k.ú.: 726290 - Důl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 529869 - Důl NUTS5 CZ0633529869
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 1217226
zahrada 69 31662
ovoc. sad 4 8780
travní p. 132 227956
lesní poz 73 661687
vodní pl. rybník 10 10267
vodní pl. tok přirozený 5 6418
vodní pl. tok umělý 2 3
vodní pl. zamokřená pl. 3 426
zast. pl. zbořeniště 1 9
zast. pl. 64 21022
ostat.pl. dráha 2 20177
ostat.pl. jiná plocha 39 14755
ostat.pl. manipulační pl. 10 20543
ostat.pl. neplodná půda 41 28337
ostat.pl. ostat.komunikace 52 36375
ostat.pl. silnice 35 21339
Celkem KN 833 2326982
Par. KMD 833 2326982
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 61
LV 88
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2013
S-SK GS 1:2880 1829 08.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 19:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.