k.ú.: 726338 - Proseč u Pošné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548600 - Pošná NUTS5 CZ0633548600
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 336 2398125
zahrada 80 79844
travní p. 204 396358
lesní poz 77 1643078
vodní pl. rybník 5 14368
vodní pl. tok přirozený 1 935
vodní pl. zamokřená pl. 7 3858
zast. pl. společný dvůr 6 1877
zast. pl. zbořeniště 8 1193
zast. pl. 56 32501
ostat.pl. dráha 6 81270
ostat.pl. jiná plocha 58 31802
ostat.pl. manipulační pl. 5 4741
ostat.pl. neplodná půda 84 38102
ostat.pl. ostat.komunikace 85 56615
ostat.pl. silnice 8 32468
ostat.pl. zeleň 2 4819
Celkem KN 1028 4821954
Par. KMD 1028 4821954
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 55
LV 109
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2013
S-SK GS 1:2880 1829 19.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 22:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.