k.ú.: 726346 - Poštorná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584291 - Břeclav NUTS5 CZ0644584291
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 23
orná půda 2361 5689502
vinice 9 3469
zahrada 1150 504296
ovoc. sad 14 31359
travní p. 537 779461
lesní poz 473 10874673
vodní pl. nádrž umělá 15 21905
vodní pl. rybník 5 67619
vodní pl. tok přirozený 81 232084
vodní pl. tok umělý 1 31415
vodní pl. zamokřená pl. 266 144916
zast. pl. společný dvůr 2 604
zast. pl. zbořeniště 6 529
zast. pl. 2496 679574
ostat.pl. dobývací prost. 1 29941
ostat.pl. dráha 61 299117
ostat.pl. jiná plocha 782 1252326
ostat.pl. manipulační pl. 210 320860
ostat.pl. neplodná půda 13 19967
ostat.pl. ostat.komunikace 1079 510806
ostat.pl. pohřeb. 1 8453
ostat.pl. silnice 19 83213
ostat.pl. skládka 5 216
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 78907
ostat.pl. zeleň 68 98709
Celkem KN 9672 21763944
Par. DKM 9672 21763944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 44
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 50
č.p. rod.dům 1186
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 25
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 756
bez čp/če jiná st. 132
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 23
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 104
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 11
Celkem BUD 2427
byt.z. byt 732
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 16
obč.z. garáž 1
Celkem JED 768
LV 3150
spoluvlastník 5045

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.05.2009 Z-6471/2009-704
ZMVM 1:2000 01.04.1985 29.05.2009 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.04.1985 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 25.05.2022 11:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.