k.ú.: 726371 - Poteč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549533 - Poteč NUTS5 CZ0724549533
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 681 1457670
zahrada 261 125357
ovoc. sad 12 30268
travní p. 1254 2796937
lesní poz 561 4999985
vodní pl. nádrž umělá 1 42
vodní pl. tok přirozený 19 48534
vodní pl. zamokřená pl. 3 1290
zast. pl. společný dvůr 5 1568
zast. pl. zbořeniště 10 2246
zast. pl. 392 119174
ostat.pl. dráha 3 58522
ostat.pl. jiná plocha 231 273051
ostat.pl. manipulační pl. 56 43578
ostat.pl. neplodná půda 199 416788
ostat.pl. ostat.komunikace 358 140129
ostat.pl. silnice 28 39386
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 9634
ostat.pl. zeleň 14 1612
Celkem KN 4097 10565771
Par. KMD 4097 10565771
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 168
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 34
Celkem BUD 369
LV 587
spoluvlastník 1151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.02.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 22.02.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 07:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.