k.ú.: 726397 - Drobovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531341 - Drobovice NUTS5 CZ0205531341
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 2105372
zahrada 166 83314
ovoc. sad 26 102449
travní p. 9 31498
lesní poz 6 24925
vodní pl. nádrž umělá 1 1381
vodní pl. rybník 3 11873
vodní pl. tok přirozený 2 3473
vodní pl. tok umělý 3 3706
zast. pl. společný dvůr 7 1041
zast. pl. zbořeniště 7 2087
zast. pl. 253 82414
ostat.pl. dráha 2 12893
ostat.pl. jiná plocha 53 38184
ostat.pl. manipulační pl. 92 163689
ostat.pl. neplodná půda 13 16690
ostat.pl. ostat.komunikace 120 83447
ostat.pl. pohřeb. 3 4135
ostat.pl. silnice 5 42744
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5930
ostat.pl. zeleň 3 5602
Celkem KN 1062 2826847
Par. KMD 1062 2826847
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 161
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 240
LV 242
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.08.2016
S-SK GS 1:2880 1838 18.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.05.2022 08:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.