k.ú.: 726401 - Horky u Čáslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531359 - Horky NUTS5 CZ0205531359
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 1717655
zahrada 165 127432
ovoc. sad 6 13957
travní p. 9 13875
vodní pl. nádrž umělá 2 14672
vodní pl. tok umělý 1 162
zast. pl. společný dvůr 2 1336
zast. pl. zbořeniště 1 255
zast. pl. 211 70467
ostat.pl. dráha 1 63013
ostat.pl. jiná plocha 30 42744
ostat.pl. manipulační pl. 21 113800
ostat.pl. neplodná půda 4 11749
ostat.pl. ostat.komunikace 34 76356
ostat.pl. pohřeb. 1 536
ostat.pl. silnice 12 32261
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8420
ostat.pl. zeleň 7 41805
Celkem KN 601 2350495
Par. DKM 116 1926529
Par. KMD 485 423966
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 205
LV 215
spoluvlastník 300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2021
DKM-KPÚ 25.12.2008 1:1000 12.01.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1824 21.06.2021 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.05.2022 21:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.