k.ú.: 726427 - Chvoječná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 1014289
travní p. 10 565661
lesní poz les(ne hospodář) 5 54969
vodní pl. nádrž umělá 2 52311
vodní pl. tok přirozený 4 7222
vodní pl. tok umělý 10 9570
vodní pl. zamokřená pl. 1 4716
zast. pl. 11 12399
ostat.pl. jiná plocha 30 33234
ostat.pl. manipulační pl. 4 21320
ostat.pl. neplodná půda 8 54072
ostat.pl. ostat.komunikace 9 7016
ostat.pl. silnice 4 34907
Celkem KN 112 1871686
Par. DKM 112 1871686
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 11
LV 22
spoluvlastník 33

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2004 celé k.ú. - přepracování
THM-V 1:2000 01.04.1961 24.09.2004
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 14:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.