k.ú.: 726435 - Loužek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 2565376
zahrada 3 1417
travní p. mez, stráň 2 1575
travní p. 27 817612
lesní poz les(ne hospodář) 7 47979
vodní pl. nádrž přírodní 1 373
vodní pl. nádrž umělá 3 5386
vodní pl. tok přirozený 6 20854
vodní pl. tok umělý 10 14491
vodní pl. zamokřená pl. 3 30084
zast. pl. zbořeniště 1 302
zast. pl. 30 24868
ostat.pl. jiná plocha 28 38166
ostat.pl. manipulační pl. 9 39150
ostat.pl. neplodná půda 10 14936
ostat.pl. ostat.komunikace 5 15942
ostat.pl. silnice 1 26006
ostat.pl. zeleň 1 201
Celkem KN 187 3664718
Par. DKM 187 3664718
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 29
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 43
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.09.2004 celé k.ú. - přepracování
THM-V 1:2000 01.04.1961 22.09.2004
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 10:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.