k.ú.: 726443 - Potočiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539554 - Odrava NUTS5 CZ0411539554
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 1854036
zahrada 32 26724
travní p. 33 110920
lesní poz les(ne hospodář) 1 4010
vodní pl. nádrž umělá 4 4782
zast. pl. společný dvůr 2 65
zast. pl. zbořeniště 14 2187
zast. pl. 48 22165
ostat.pl. jiná plocha 22 33002
ostat.pl. neplodná půda 12 13165
ostat.pl. ostat.komunikace 26 21532
ostat.pl. silnice 46 254924
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 121081
ostat.pl. zeleň 2 654
Celkem KN 283 2469247
Par. DKM 283 2469247
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 48
LV 51
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.02.2005 celé k.ú. - přepracování
THM-V 1:2000 01.04.1961 17.02.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 23:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.