k.ú.: 726451 - Padesát Lánů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517101 - Potštát NUTS5 CZ0714517101
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 743157
zahrada 50 47094
travní p. 91 1250020
lesní poz 152 2849509
vodní pl. nádrž přírodní 1 5340
vodní pl. tok přirozený 24 23229
vodní pl. tok umělý 4 634
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. zbořeniště 8 1012
zast. pl. 72 32171
ostat.pl. jiná plocha 63 47099
ostat.pl. manipulační pl. 2 1629
ostat.pl. neplodná půda 10 5243
ostat.pl. ostat.komunikace 48 91254
ostat.pl. silnice 10 44039
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 6891
ostat.pl. zeleň 26 140825
Celkem KN 589 5289164
Par. DKM 371 2464148
Par. KMD 218 2825016
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 32
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 70
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 99
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2013
KMD 1:1000 14.05.2013
DKM-KPÚ 01.07.2008 1:1000 01.07.2008 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 14.05.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 22.05.2022 01:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.